Fundacja Promocji Kształcenia

Autor: Dominick Coniguliaro
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.


Fundacja Promocji Kształcenia (FPK) została założona w 2009 roku, aby szerzyć polską naukę w kraju i poza jego granicami na świecie oraz upowszechniać światową edukację w Polsce poprzez prowadzenie projektów wspierających działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz polskiego społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na rozwój energetyki rozproszonej.

FPK swoją misję realizuje m.in. przez działania na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, sektora spożywczego, działania, promowanie i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i przedsiębiorców, rozpowszechnianie kształcenia ustawicznego oraz wspieranie inicjatyw na rzecz promowania ekologii.

Aktualnie FPK swoją działalność koncentruje na trendach w energetyce rozproszonej, w tym upowszechnianiu wiedzy z zakresu m.in. klastrów energii, otoczenia prawnego sektora energetycznego, zagadnień związanych z wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej/cieplnej/biogazu, efektywności energetycznej i wielu innych z tej dziedziny.

Dzięki współpracy z licznymi partnerami działającymi w branży energetycznej jesteśmy Państwu w stanie zaoferować kompleksowy i szeroki zakres tematyczny oparty na doświadczeniach całej branży.

cele fundacji

Nasze cele to:
 • Upowszechnianie nauki
 • Promowanie osiągnięć polskiej nauki w kraju i poza jego granicami
 • Działania na rzecz rozwoju polskiej energetyki rozproszonej
 • Zapewnienie odpowiedniego zaplecza naukowego
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Wspieranie wszelkich proekologicznych inicjatyw
 • Promowanie kształtowania ustawicznego
Organizujemy:
 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Szkolenia
 • Konferencje
 • Spotkania biznesowe, w tym spotkania klastrowe
 • Doradztwo specjalistyczne
Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia, którego szukali – możemy je dla Państwa zorganizować!
Fundacja Promocji Kształcenia w 2018 roku rozpoczęła I edycję Konkursu „Klaster Roku”.

aktualne wydarzenia

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, teoria i praktyka.
19 - 20 czerwca 2018 pobierz formularz zgłoszeniowy
Audyt efektywności energetycznej
26 - 27 czerwca 2018 pobierz formularz zgłoszeniowy
Systemy zarządzania energią w oparciu o ISO 50001
5 lipca 2018 Egzamin pobierz formularz zgłoszeniowy

zrealizowane wydarzenia

Seminarium „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenia z rynku”.
21 marca 2018 Golden Floor Plaza w Warszawie
II edycja warsztatu z cyklu „Klastry Energii od teorii do praktyki” z wizytą studyjną w Klastrze Michałowo.
1-10 stycznia 2018 r.
Kampania informacyjno - promocyjna „Tradycja, jakość i europejski smak” mająca na celu promocję mięsa wieprzowego i wołowego w Korei, USA oraz Wietnamie, realizowaną w latach 2011-2013.
2011-2013
Fundacja w okresie maj 2012 – wrzesień 2012 realizowała projekt promocyjny „Nowa Jakość w drobiarstwie”.
2012
W obszarze działań szkoleniowych Fundacja prowadziła m.in. cykl szkoleń w ramach programów „Profesjonalny kucharz kluczem do sukcesu zawodowego”.
2010-2011

kontakt

Fundacja Promocji Kształcenia

ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

tel.: (22) 550 91 00
faks: (22) 696 52 72

sekretariat@fpk.edu.pl

www.fpk.edu.pl

fpk na facebooku